ԹԵԺ ԳԻԾ
16.07.2018
Աճուրդների կազմակերպման ընթացակարգով նախատեսված ոսկերչական իրերի ցանկեր

ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «Երևանի «Ադամանդ» ապրանքահումքային բորսա» ՓԲԸ-ի միջև 21.05.2018 թվականին կնքվել է «Պետության կարիքների համար թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի, ինչպես նաև թանկարժեք մետաղներից և թանկարժեք քարերից պատրաստված իրերի պետական պահուստների օտարման նպատակով աճուրդների կազմակերպման ծառայությունների մատուցման պետական գնման ՀՀ ՖՆ-ԲՄԾՁԲ-18/1» պայմանագիրը: Ստորև ներկայացվում են աճուրդների կազմակերպման ընթացակարգով նախատեսված ոսկերչական իրերի ցանկերը.