ԹԵԺ ԳԻԾ
Ալմազյան Սարգիս

10.10.1934թ.-14.05.1935թ.

Ալմազյան Սարգիս Արմենակի (1896-1938)

1922-1931թթ. աշխատել է հանրապետության տարբեր գավառների ֆինբաժնի վարիչ, ապա ֆինժողկոմատի վարչության պետ։ 1931-1932թթ. ղեկավարել է Սարդարապատի բամբակի խորհրդային տնտեսությունը։ 1932-1934թթ. եղել է ՀԽՍՀ ֆինժողկոմի տեղակալ, իսկ 1934թ. հոկտեմբերից մինչև 1935թ. մայիսը՝ ֆինանսների ժողովրդական կոմիսար։ 1935-1936թթ. ղեկավարել է Հայճանտրանսը։ 1938թ. գնդակահարվել է։