ԹԵԺ ԳԻԾ
23.06.2017
Գովազդ

Վիճակախաղերի կազմակերպչի կողմից ներկայացված վիճակախաղի գովազդի բովանդակության համաձայնեցումն իրականացվում է «Վիճակախաղերի մասին» և «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների համաձայն:

 Վիճակախաղերի կազմակերպիչը, «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, նախքան վիճակախաղի գովազդի հրապարակումը, ներկայացնում է դրա բովանդակությունը համաձայնեցման`Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 29.10.2012թ. թիվ 923-Ն հրամանով հաստատված կարգով և Ձևով:

Գովազդի բովանդակության վերաբերյալ համաձայնությունը տրվում է կամ մերժվում է գովազդի բովանդակությունը ներկայացնելու օրվանը հաջորդող տասն օրվա ընթացքում: