ԹԵԺ ԳԻԾ
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ (IFAD)
19.04.2016
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ (IFAD)

Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամը (ԳԶՄՀ) հիմնադրվել է 1977 թվականին (կենտրոնակայանը գտնվում է Հռոմում): ԳԶՄՀ-ը Միավորված ազգերի կազմակերպության մասնագիտացված կազմակերպություն է, որի հիմնական նպատակն է զարգացող երկրներում գյուղական բնակչության շրջանում աղքատության դեմ պայքարը:

2015 թվականի փետրվարի դրությամբ ԳԶՄՀ ունի 176 անդամ պետություն: ԳԶՄՀ-ի միջոցները գոյանում են անդամ և այլ պետությունների ու կազմակերպությունների կամավոր ներդրումներից: Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցում է ԳԶՄՀ-ին 1993 թվականից, գտնվում է զարգացող երկրների (c) ցուցակում:

ՀՀ և ԳԶՄՀ  միջև համագործակցության շրջանակներում  1995 թվականից ի վեր ԳԶՄՀ-ի միջոցներով Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվել և իրականացվում է թվով 7 ծրագիր` 89.5 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժողությամբ: ԳԶՄՀ-ի փորձը ցույց է տվել, որ գյուղատնտեսությանն էական աջակցության տրամադրումը արդյունավետ միջոց է աղքատության արագ կրճատման համար: Այդ միջոցները հատկապես կենտրոնացվում են երկրի ամենաաղքատ գյուղական շրջանների վրա, հիմնականում` բարձրավանդակներում և սահմանամերձ շրջաններում: Ներդրումների նպատակը արտադրության և արտադրողականության ավելացումն է մասնավոր հատվածի զարգացման միջոցով, ինչը դիտարկվում է որպես աղքատության կրճատման հիմնական գործիք:

ԳԶՄՀ աջակցությամբ ՀՀ-ում իրականացված ծրագրերն են`

  • «Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր»
  • «Շուկայավարման հնարավորություններ ֆերմերներին»
  • «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագիր»
  • «Գյուղատնտեսական ծառայություների ծրագիր»
  • «Հյուսիս-արևմտյան գյուղատնտեսական ծառայությունների ծրագիր»
  • «Ոռոգման համակարգերի վերականգնման ծրագիր»

ԳԶՄՀ աջակցությամբ ՀՀ-ում ներկայումս իրականացվում է հետևյալ ծրագիրը`

Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիր: Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) նպատակն է բարելավել բնակչության տնտեսական և սոցիալական կարգավիճակը Ծրագրի իրականացման տարածքում ստեղծելով եկամտի աճի և զբաղվածության կայուն հնարավորություններ: Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ 4 բաղադրիչներից`

  1. Գյուղական ֆինանսավորման բաղադրիչ,
  2. Գյուղական տարածքների ջրամատակարարման և ոռոգման ենթակառուցվածքների բարելավում բաղադրիչ,
  3. Ֆերմերների իրազեկման և աջակցության բաղադրիչ,
  4. Ծրագրի կառավարման բաղադրիչ:

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 52.8 մլն ԱՄՆ դոլար է, որից ԳԶՄՀ մասնաբաժինը կազմում է 11.4 մլն ԱՄՆ դոլար (փոխառություն` 11.0 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհ` 0.4 մլն ԱՄՆ դոլար):