ԹԵԺ ԳԻԾ
24.01.2020
Հայտարարություն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում աուդիտորի որակավորման վկայական ունեցող մի շարք աուդիտորների որակավորման վկայականների գործողության ժամկետները երկարաձգելու վերաբերյալ

Հիմք ընդունելով «Աուդիտորական գործունեության մասին» 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ի ՀՕ 283-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում աուդիտորի որակավորման վկայական ունեցող մի շարք աուդիտորների որակավորման վկայականների գործողության ժամկետները երկարաձգվել է մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը։

Հայաստանի Հանրապետությունում 23.01.2020 թվականի դրությամբ աուդիտորի որակա­վոր­ման վկայական ունեցող անձանց ցանկը տեղադրված է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կայքի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ բաժնի «Որակավորում» ենթաբաժնի «Աուդիտ» հատվածի «Որակավորվածների ցանկ» մասում: