ԹԵԺ ԳԻԾ
10.12.2019
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն հրապարակված՝ աուդիտորի որակավորման վկայականի գործողությունը դադարեցնելու մասին հրամաններ