ԹԵԺ ԳԻԾ
23.06.2017
Խաղատան կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու և ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու ստուգում

Խաղատան կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու և ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու ստուգումները իրականացվում են «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն:

Խաղատան կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու և անձին ղեկավար պաշտոնում նշանակելուց հետո լիազոր մարմնում ստուգում անցնելու համար խաղատան կազմակերպչի  միջնորդությամբ լիազոր մարմին պետք է ներկայացվեն հայտարարագրեր   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 30.04.2015թ. թիվ 464-Ն որոշման  համաձայն:

Լիազոր մարմինը պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ստանալուց հետո մեկամսյա ժամկետում (լիազոր մարմնի որոշմամբ կարող է երկարաձգվել ևս մեկ ամիս ժամկետով), քննում է դրանք և տրամադրում եզրակացություն: