ԹԵԺ ԳԻԾ
Պետական գանձապետական պարտատոմսերի շուկայի մասնակիցների գործունեության եռամսյակային գնահատականները
15.08.2017
Պետական գանձապետական պարտատոմսերի շուկայի մասնակիցների գործունեության եռամսյակային գնահատականները

 ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական պարտատոմսերի առաջնային շուկայի մասնակիցների վարքագծի գնահատման և ընտրության կարգը հաստատելու մասին» N348-Ն  հրամանի (ուժի մեջ է մտել 2017 թվականի օգոստոսի 11-ից) համաձայն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է պետական գանձապետական պարտատոմսերի առաջնային շուկայի մասնակիցների (գործակալների) և պոտենցիալ մասնակիցների գործունեության եռամսյակային գնահատականները: Գնահատվող ժամանակատվածն ընդգրկում է 2016 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2017 թվականի հուլիսը: Գնահատման արդյունքներին կարող եք ծանոթանալ  այստեղ: