ԹԵԺ ԳԻԾ

Պետական գնումների գործընթացի համակարգման վարչություն

Պետական գնումների գործընթացի համակարգման վարչության պետ

-

Վարչության հիմնական խնդիրը պետական գնումների գործընթացի համակարգման գործառույթների կատարման կազմակերպումն ապահովելն է

 

 

 

Գնման գործարքների հաշվառման բաժին

Բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալ՝ Արթուր Ասատրյան

Հեռախոս` (+37411) 800-221
էլ. փոստ` artur.asatryan@minfin.am
 
 

Գնումների գործընթացի համակարգման բաժին 

Բաժնի պետ՝ Արթուր Բաղդասարյան 

Հեռախոս`  (+37411) 800-147
 
 
Էլեկտրոնային գնումների սպասարկման և համակարգման բաժին

Բաժնի պետ՝ 

Հեռախոս`  (+37411) 
էլ. փոստ`