ԹԵԺ ԳԻԾ
Պողոսյան Վասակ

08.12.1923 թ.-30.03.1929 թ.

Պողոսյան Վասակ Սամսոնի (1881-1938)

Մինչև Հայաստան գալը աշխատել է Սիբիրի տարբեր քաղաքներում։ 1923թ. դեկտեմբերից մինչև 1929թ. մարտ ամիսը եղել է ՀԽՍՀ ֆինանսների ժողովրդական կոմիսար։ 1929-1930թթ.` Անդրֆինժողկոմատի կոլեգիայի անդամ։ 1930թ. եղել է Անդրպետպլանի նախագահության անդամ։ 1938թ. գնդակահարվել է։