ԹԵԺ ԳԻԾ
Տեղի է ունեցել պետական պարտատոմսերի հետգնման աճուրդ
18.04.2017
Տեղի է ունեցել պետական պարտատոմսերի հետգնման աճուրդ

Ապրիլի 18-ին տեղի է ունեցել պետական (գանձապետական) միջնաժամկետ արժեկտրոնային AMGN36294186 թողարկման պարտատոմսերի հետգնման աճուրդ:
Հետգնման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 500 000 000 դրամ է, հետգնման ներկայացված ծավալը՝ 1 500 000 000 դրամ, հետգնված ծավալը` 500 000 000 դրամ, որի դիմաց պետական բյուջեից վճարվել է 531 499 617 դրամ: Պարտատոմսերի հետգնման սահմանային եկամտաբերությունը 6.7900 տոկոս է:
Հետգնմանը մասնակցել է 2 գործակալ: