ԹԵԺ ԳԻԾ
Վարդապետյան Արամ

19.12.1933թ. – 11.06.1934թ.

Վարդապետյան Արամ Նիկիտայի (1887-1956)

Սովորել է Կիևի համալսարանում։ 1921-1927թթ. կուսակցական աշխատանք է վարել Թիֆլիսում։ 1927-1928թթ. ՀԿԿ Լենինականի գավկոմի քարտուղար։ 1928-1931թթ. աշխատել է ՀԽՍՀ, ապա Անդրֆեդերացիայի հողժողկոմատներում։ 1932-1933թթ. ՀԿԿ Ղամարլուի (Արտաշատի) շրջկոմի քարտուղար։ 1933թ. դեկտեմբերից մինչև 1934թ. հունիսը եղել է ՀԽՍՀ ֆինանսների ժողովրդական կոմիսար։ 1934-1936թթ. կրկին վարել է կուսակցական աշխատանք։ 1936թ. նշանակվել է ՀԽՍՀ ժողկոմխորհի արվեստի վարչության պետ, իսկ 1937թ. ՀԽՍՀ լուսավորության ժողովրդական կոմիսար։ 1937թ. ձերբակալվել է և դատապարտվել է 15 տարվա կալանքի։