ԹԵԺ ԳԻԾ
Յաղուբյան Հայկ

14.05.1935թ.-21.09.1937թ.

Յաղուբյան Հայկ Հովհաննեսի (1889-1943)

Սովորել է Յուրևի համալսարանում։ 1921-1929թթ. ՀԽՍՀ Լուսավորության ժողկոմի տեղակալ և գլխավոր քաղլուսվարչության նախագահ։ 1930-1931թթ. ԽՍՀՄ փոստ. հեռագրական ժողկոմատի Հայաստանի լիազոր։ 1931-1935թթ. ՀԽՍՀ կոմունալ տնտեսության ժողկոմ։ 1935թ. մայիսից մինչև 1937թ. սեպտեմբերը Հայաստանի ֆինանսների ժողովրդական կոմիսար։ 1937թ. ձերբակալվել է և մահացել կալանավայրում։