ԹԵԺ ԳԻԾ
Զարգացման ֆրանսիական գործակալություն (AFD)
19.04.2016
Զարգացման ֆրանսիական գործակալություն (AFD)

Զարգացման ֆրանսիական գործակալությունը (ԶՖԳ) հիմնադրվել է 1998 թվականին: Այն հանդիսանում է Ֆրանսիայի Հանրապետության երկկողմ զարգացման ֆինանսական մեխանիզմի օպերատորը: Այն, գտնվելով Ֆրանսիայի արտաքին գործերի, էկոնոմիկայի և ֆինանսների, անդրծովյան տարածքների և ներքին գործերի նախարարությունների ենթակայության ներքո, հանդիսանում է առևտրաարդյունաբերական պետական հաստատություն և զարգացող երկրներում ու ֆրանսիական անդրծովյան տարածքներում պայքարում է աղքատության դեմ և նպաստում է տնտեսական աճին:

 ԶՖԳ  հետ Հայաստանի Հանրապետության արդյունավետ համագործակցությունը մեկնարկել է դեռևս 2012 թվականին:

Հայաստանում ԶՖԳ պորտֆելը կազմում է 125.5 մլն եվրո: Իրականացվող  համագործակցության շրջանակներում ներառվում են հետևյալ ծրագրերը.

  1. 2013թ. հունիսի 12-ին ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման Ֆրանսիական Գործակալության միջև 500.000 եվրո արժողությամբ ֆինանսավորման համաձայնագիրը, որի շրջանակներում նախատեսված դրամաշնորհային միջոցները օգտագործվել են մի շարք ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման համար նպատակայնության ուսումնասիրություններ անցկացնելու նպատակով:
  2. 2013թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրված Հայաստանի «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև վարկային համաձայնագրի շրջանակներում ԶՖԳ կողմից տրամադրված ծրագրային 10 միլիոն եվրո վարկային միջոցներով Ազգային Հիփոթեքային Ընկերությունը վերաֆինանսավորել է իր գործընեկեր ֆինանսական հաստատությունների կողմից տրամադրված հիփոթեքային վարկերը:
  3. 2016թ. հունվարի 26-ին ստորագրված Վեդու ջրամբարի կառուցման ֆինանսավորման նպատակով Զարգացման ֆրանսիական գործակալությունը Հայաստանի Հանրապետությանը հատկացրել է 75 մլն եվրո վարկ, որի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել 26մլն3  ծավալով ջրամբար, իսկ ծրագրի ամբողջական իրականացումը  հնարավորություն կտա Արարատյան դաշտավայրում մեղմելու սակավաջրությունը, ինչպես նաև մեխանիկական ոռոգումից անցում կատարել ինքնահոս համակարգի, ինչը, իր հերթին, կհանգեցնի էլեկտրաէներգիայի խնայմանը:
  4. 2016թ. նոյեմբերի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև ստորագրված 40 մլն եվրո բյուջետային աջակցության վարկային համաձայնագրի շրջանակներում վարկի ստացման նախապայմանների իրականացման շրջանակներում իրականացվել են բարեփոխումներ հարկաբյուջետային, սոցիալական և շրջակա միջավայրի կայունության խթանման և  մրցակցության ամրապնդման բնագավառներում: