ԹԵԺ ԳԻԾ

Ֆինանսական շուկայի վերլուծության և զարգացման վարչություն

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝ 

1) ֆինանսական շուկայի և վարկային ոլորտում միասնական քաղաքականության մշակումը և ապահովումը,

2) ֆինանսական շուկայի վերլուծությունը և արդյունքների գնահատումը,

3) ֆինանսական շուկայի զարգացման ծրագրերի մշակումը՝ ներառյալ այդ բնագավառում նոր գործիքների ու տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությունն ու ներդրումը,

4) ֆինանսական գրագիտության բարձրացումը: