ԹԵԺ ԳԻԾ

Ֆինանսական շուկայի վերլուծության և զարգացման վարչություն

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝ 

1) իր իրավասությունների շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախարարությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք եւ արդյունավետ իրականացումը,

2) միասնական ֆինանսատնտեսական և վարկային քաղաքականության ապահովումը,

3) ֆինանսական շուկայի զարգացումը, նոր ֆինանսական ինստիտուտների խթանումը, ֆինանսական շուկայի տարբեր սեգմենտների զարգացման խթանումը,

4) ֆինանսական շուկայի վերլուծությունը: