ԹԵԺ ԳԻԾ

Հանրային ֆինանսների կառավարման քաղաքականության վարչություն

Վարչության հիմնական խնդիրը բյուջետային գործընթացի, ֆինանսական կառավարման, հսկողության, ներքին աուդիտի և գնումների մեթոդաբանության բնագավառում նախարարությանը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված գործառույթների կատարման կազմակերպումն ապահովելն է:

 

 

 
Պետական ներքին Ֆինանսական  հսկողության քաղաքականության բաժին
Բաժնի պետ` 
Հեռախոս` (+37411) 800-
էլ. փոստ` 
 
 
Բյուջետային գործընթացի քաղաքականության բաժին 
Բաժնի պետ` 
Հեռախոս`(+37411) 800-
էլ. փոստ`