ԹԵԺ ԳԻԾ

Հաշվապահների որակավորման քննությանը մասնակցելու համար դիմողը ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը.

Դիմում  

- անձնագրի պատճենը
- կրթության մասին դիպլոմի կամ ատեստատի պատճենը.
-աշխատանքային գրքույկի պատճենը.
-երկու լուսանկար` 3x4 չափսի.
-պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը (տուրքի վճարման անդորրագիր)

Հաշվապահի որակավորման վկայական ստանալու

 

Որակավորման կարգ

Հարցաշար

 

Ուղեցույց

 

Պետական տուրք և հաշվեհամար

  

Որակավորվածների ցանկ