ԹԵԺ ԳԻԾ

Լիցենզավորման պայմանների և պահանջների հսկողության տեսչություն

Լիցենզավորման պայմանների և պահանջների հսկողության տեսչության պետ

-

Տեսչության նպատակը ու խնդիրը շահումով խաղերի, խաղատների, վիճակախաղերի կազմակերպման եւ ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման գործունեություններ իրականացնող լիցենզավորված անձանց կողմից «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, «Ինկասացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի եւ այլ օրենքների, ինչպես նաեւ համապատասխան բնագավառը կարգավորող նորմատիվ այլ իրավական ակտերի պայմանների ու պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողությունն է:

  

Հսկողության բաժին
Բաժնի պետ` Դավիթ Թամամյան
Հեռախոս` (+37411) 800 - 363
Էլ. Փոստ` davit.tamamyan@minfin.am
 
Փաստաթղթերի հաշվառման և վերլուծության բաժին
Բաժնի պետ` Արման Եղիազարյան
Հեռախոս` (+37411) 800 - 148