ԹԵԺ ԳԻԾ

Ներքին աուդիտի վարչություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+37411) 800-011
Էլ․փոստ՝ arkadi.manukyan@minfin.am

 

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝

1) նախարարությանը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված գործառույթների ներքին աուդիտի իրականացումը,

2) նախարարության գործունեության արդյունքի մեծացմանը և բարելավմանն ուղղված անկախ, օբյեկտիվ հավաստիացման և խորհրդատվական գործառույթի իրականացումը, 

3) Նախարարությունում առկա ռիսկերի բացահայտումը և գնահատումը, 

4) Նախարարության ֆինանսական կառավարման, հսկողության և կառավարչական գործընթացների արդյունավետության ու համապատասխանության գնահատումը:

 

 

Վարչության պետի տեղակալ`
Հեռախոս` (+37411) 800
էլ.փոստ`