ԹԵԺ ԳԻԾ
 

ՀՀ Նախագահ 
www.president.am

ՀՀ կառավարություն
www.gov.am, www.e-gov.am  

ՀՀ Ազգային ժողով
http://www.parliament.am

Նախարարություններ

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
www.mineconomy.am

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
www.mes.am

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
www.mud.am

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
www.moh.am

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
www.mss.am

ՀՀ արդարադատության նախարարություն
www.justice.am

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
www.mnp.am

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
www.minenergy.am

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
www.mincult.am

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
www.mindiaspora.am 

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
www.mil.am

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
www.msy.am

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն
www.mta.gov.am

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
www.mtc.am

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
www.mfa.am

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
www.minagro.am

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
www.edu.am

ՀՀ կառավարությանն առընթեր մարմիններ

Ազգային անվտանգության ծառայություն
www.sns.am

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
www.cadastre.am

Պետական գույքի կառավարման վարչություն

www.privatization.am

Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
www.aviation.am

ՀՀ Ոստիկանություն
www.police.am

Պետական կառավարման այլ մարմիններ

ՀՀ կենտրոնական բանկ
www.cba.am

ՀՀ գլխավոր դատախազություն
www.genproc.am

 

Հայաստանի փրկարար ծառայություն
www.ema.am

ՏԿՆ միգրացիոն գործակալություն
www.smsmta.am

Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
www.scws.am

Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
www.psrc.am

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով
www.competition.am

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
www.elections.am

«Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման 
կենտրոն» պետական հիմնարկ
http://www.ffpmc.am

ՀՀ Գնումների համակարգ
http://www.gnumner.am

Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն
www.regulation.am

Երևանի քաղաքապետարան
www.yerevan.am 

Այլ հղումներ

ԼՂՀ Նախագահ
www.president.nkr.am

ԼՂՀ Արտաքին գործերի նախարարություն
www.nkr.am

ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան
www.ombuds.am

ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
www.csc.am

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն
www.armstat.am

Clienttreasury
https://clienttreasury.minfin.am/

«Տունդարձ» տեղեկատվական ինտերնետային համակարգ
http://tundarc.am/wp/

«ՀՀ ֆինանսների նախարարության ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ
www.mftc.am

ՀՀ պաշտոնական էլեկտրոնային ծանուցումների e-citizen համակարգ

https://ekeng.am/hy/ecitizen

Հայաստանում թրաֆիքինգի դեմ պայքարի տեղեկատվական կայք

http://antitrafficking.am/

 Օգտակար էջեր