ԹԵԺ ԳԻԾ

«Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի կիրարկման նպատակով` 2018 թվականի ընթացքում կազմակերպվելու են հանրային հատվածի որակավորված ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման 5-օրյա դասընթացներ, որոնք ընդգրկելու են ներքոնշյալ թեմաները.

  1. Համապատասխանության աուդիտ՝ պայմանական օրինակի հիման վրա,
  2. Պետական գնումների աուդիտ,
  3. Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառում,
  4. Գանձապետական հաշիվների կառավարման Client Treasury էլեկտրոնային համակարգ: