ԹԵԺ ԳԻԾ

 Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ)

 

Փոքր և միջին կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ (ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ)

               Հավելված

 

Աուդիտի միջազգային ստանդարտներ (ԱՄՍ)