ԹԵԺ ԳԻԾ

Տեղեկատվություն` թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած անձանց մասին

Տեղեկատվություն` Հայաստանի Հանրապետւթյան ֆինանսների նախարարության հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչության ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկման և աուդիտի կարգավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (38-2.3-466), (38-2.3-467), առաջատար մասնագետի (38-3.2-205), Հայաստանի Հանրապետւթյան ֆինանսների նախարարության բյուջետային գործընթացի կազմակերպման վարչության կապիտալ ծախսերի, ներդրումային, վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսական ծրագրավորման բաժնի առաջատար մասնագետի (38-3.2-219), առաջին կարգի մասնագետի (38-4.1-84), բյուջետային գործընթացի համակարգման և ուժային մարմինների ընթացիկ ծրագրերի ֆինանսական ծրագրավորման բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (38-4.1-86), պետական մարմինների և կազմակերպությունների պահպանման ծրագրերի, գույքի կառավարման ֆինանսական ծրագրավորման բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (38-4.1-87) թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած անձանց մասին
xlsx