ԹԵԺ ԳԻԾ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության վարչություն

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության վարչության պետ

-

Վարչության հիմնական խնդիրը

1) Նախարարության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգությունը ապահովելն է:

 

 

 
Վարչության պետի տեղակալ՝ 
Հեռախոս` (+37411) 800
էլ. փոստ` 
 
Թիվ 1 բաժին
Բաժնի պետ՝ 
Հեռախոս` (+37411) 800
էլ. փոստ`
 
Թիվ 2 բաժին
Բաժնի պետ՝ 
Հեռախոս` (+37411) 800
էլ. փոստ`