Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ

Հոկտեմբերի 14-ին տեղի է ունեցել 39 շաբաթ մարման ժամկետով պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ AMGT39147143 թողարկման պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ:
Տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 500 մլն դրամ է, իսկ պահանջարկը՝ 904 մլն դրամ, որից մրցակցային` 837 մլն դրամ, իսկ ոչ մրցակցային` 67 մլն դրամ: Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծավալը կազմել է 500 մլն դրամ: Տեղաբաշխումից ստացված հասույթը կազմել է 468 008 680 դրամ: Տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերությունը 9.0140 տոկոս է, տեղաբաշխման սահմանային եկամտաբերությունը` 9.0830 տոկոս:
Աճուրդին մասնակցել են 5 գործակալ և գանձապետական պահառուն:

Վերջին թարմացում 14.10.2013