Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ` 26 շաբաթ մարման ժամկետով

Նոյեմեբերի 18-ինտեղիէունեցել 26 շաբաթ մարման ժամկետով պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ AMGT26195147 թողարկման պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ:

Տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 500 մլն դրամէ, իսկ պահանջարկը՝ 1 մլրդ 257 մլն դրամ, որիցմրցակցային` 1 մլրդ 242 մլն դրամ, իսկ ոչ մրցակցային` 15 մլն դրամ: Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծավալը կազմելէ 500 մլն դրամ: Տեղաբաշխումից ստացված հասույթը կազմել է 479 403 567 դրամ: Տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերությունը 8.4981 տոկոսէ, տեղաբաշխման սահմանային եկամտաբերությունը` 8.5496 տոկոս:

Աճուրդինմասնակցելեն 4 գործակալ:

Վերջին թարմացում 18.11.2013