Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Պարզ ընթացակարգով տրված լիցենզիաների գործողության կասեցման և դադարման համար եզրակացություններ տվող հանձնաժողովի նիստի հայտարարություն

2013թ. դեկտեմբերի 23-ին ժամը 12:00-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության վարչական շենքում (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1) տեղի կունենա ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պարզ ընթացակարգով տրված լիցենզիաների գործողության կասեցման և դադարման համար եզրակացություններ տվող հանձնաժողովի նիստը:
Օրակարգում`
Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Սահակյանին ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից 15.11.2012թ. տրված <<Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության>> թիվ ՊԼ-5571 լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու վերաբերյալ 11.12.2013թ. դիմումի քննարկում:

Վերջին թարմացում 16.12.2013