Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Պարզ ընթացակարգով տրված լիցենզիաների գործողության կասեցման և դադարման համար եզրակացություններ տվող հանձնաժողովի նիստի հայտարարություն

2014թ. հունվարի 10-ին` ժամը 12:00-ին, ՀՀ ֆինանսների նախարարության վարչական շենքում (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1) տեղի կունենա ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պարզ ընթացակարգով տրված լիցենզիաների գործողության կասեցման և դադարման համար եզրակացություններ տվող հանձնաժողովի նիստը:
Օրակարգում`
<<ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ>> ՍՊԸ-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից 15.10.2012թ. տրված <<Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության>> թիվ ՊԼ-5557 լիցենզիայի գործողության կասեցման համար հիմք հանդիսացող խախտման կատարում արձանագրելու վերաբերյալ հարցի քննարկում (հիմք` <<Լիցենզավորման մասին>> ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ):

Վերջին թարմացում 27.12.2013