Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

ՊԿՊ-ների աճուրդ` 26 շաբաթ մարման ժամկետով

Փետրվարի 17-ին տեղի է ունեցել 26 շաբաթ մարման ժամկետով պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ AMGT26188142 թողարկման պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ:
Տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 500 մլն դրամ է, իսկ պահանջարկը՝ 624 մլն դրամ, որից մրցակցային` 605 մլն դրամ, իսկ ոչ մրցակցային` 19 մլն դրամ: Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծավալը կազմել է 500 մլն դրամ: Տեղաբաշխումից ստացված հասույթը կազմել է 480 686 079 դրամ: Տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերությունը 7.9477 տոկոս է, տեղաբաշխման սահմանային եկամտաբերությունը` 7.9996 տոկոս:
Աճուրդին մասնակցել են 3 գործակալ:

Վերջին թարմացում 17.02.2014