Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ` 500 մլն դրամ ծավալով

Մարտի 3-ին տեղի է ունեցել 52 շաբաթ մարման ժամկետով պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ AMGT52023155 թողարկման պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ:

Տեղաբաշխման ենթակա պարտատոմսերի ծավալը 500 մլն դրամ է, իսկ պահանջարկը՝ 1 մլրդ 033 մլն դրամ, որից մրցակցային` 1 մլրդ 13 մլն դրամ, իսկ ոչ մրցակցային` 20 մլն դրամ: Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծավալը կազմել է 500 մլն դրամ: Տեղաբաշխումից ստացված հասույթը կազմել է 461 742 269 դրամ: Տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերությունը 8.1945 տոկոս է, տեղաբաշխման սահմանային եկամտաբերությունը` 8.2330 տոկոս:
Աճուրդին մասնակցել են 5 գործակալ:

Վերջին թարմացում 03.03.2014