Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Հայտարարություններ
Հայտարարություններ

Պետական (գանձապետական) պարտատոմսերին ԱՄՏԾ շնորհելու մասին

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 21-ի N785-Ն որոշումը՝ տեղեկացնում ենք, որ պետական (գանձապետական) պարտատոմսերին շնորհվելու են ԱյԷսՕ (ISO) 6166 ստանդարտի արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագրեր (ISIN):

2016թ. օգոստոսի 5-ի դրությամբ շրջանառության մեջ գտնվող, ինչպես նաև 2016թ. օգոստոս ամսին թողարկվող պետական (գանձապետական) պարտատոմսերի նոր պետական գրանցման համարները կարող եք գտնել այստեղ:

Վերջին թարմացում 05.08.2016