Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն
Մամուլի Կենտրոն
Մամուլի ԿենտրոնՆորություններ

Կիրականացվեն պետական պարտատոմսերի առաջնային և երկրորդային շուկան ակտիվացնելուն միտված միջոցառումներ

Պետական պարտատոմսերի առաջնային և երկրորդային շուկան (նաև մանրածախ վաճառքի շուկան) ակտիվացնելուն միտված միջոցառումներ իրականացնելու անհրաժեշտությունից ելնելով՝ կառավարությունն ընդունել է համապատասխան որոշում: Միևնույն ժամանակ, խնայողական պարտատոմսերի հետ կապված իրավահարաբերությունների կարգավորման ձևաչափը համապատասխանեցվում է այլ պետական գանձապետական պարտատոմսերի հետ կապված իրավահարաբերությունների կարգավորմանը: Նախատեսվում է գանձապետական պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխումն իրականացնել ժամանակակից ծրագրային լուծումներով և պարտքի կառավարման գործիքներով գործարքներ իրականացնելու հնարավորություններով օժտված առևտրային հարթակի միջոցով: Պարտատոմսերով գործարքները կիրականացվեն (T+n) սկզբունքով` հետաձգելով գործարքի իրականացման օրն աճուրդի օրից, ինչը պետական պարտատոմսերի առաջնային շուկայի մասնակիցներին հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ օգտագործել իրենց դրամական միջոցները: Առաջնային տեղաբաշխումը կիրականացվի մրցակցային առաջարկությունների հիման վրա, իսկ աճուրդի միջին կշռված եկամտաբերությամբ պարտատոմսեր կվաճառվեն միայն աճուրդի ժամանակ պարտատոմս գնած գործակալներին ու մանրածախ վաճառքի գանձապետական պահառու համակարգի ներդրողներին: Կարճաժամկետ պարտատոմսերի յուրաքանչյուր թողարկում կտեղաբաշխվի վերաբացումների միջոցով (ինչպես ներկայումս տեղաբաշխվում են միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պարտատոմսերի թողարկումները)՝ մեկ թողարկմամբ համախմբելով տարբեր ժամկետայնության կարճաժամկետ պարտատոմսերը: Առցանց համակարգով գանձապետական պահառուի միջոցով պարտատոմսերի վաճառքի կազմակերպումը կնպաստի մանրածախ վաճառքի ներդրողների շրջանակի ընդլայնմանը, ներդրման ծավալների ավելացմանը: Կարեն Կարապետյանը նշել է, որ այս հարցում ակնկալում է դրական արդյունքներ Ֆինանսների նախարարության և Կենտրոնական բանկի համագործակցությունից. «Կապիտալի շուկային մաքսիմալ պետք է ուշադրություն դարձնենք»:
ԾԻԳ-երի կողմից իրականացվող արտաքին ֆինանսավորմամբ նպատակային վարկային ծրագրերի 2017թ. կանխատեսումների քննարկման արդյունքներով՝ ծրագրերի տարեկան ծախսերի չափաքանակների վերանայման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված կառավարությունն ընդունել է համապատասխան որոշում: Ցուցանիշների նախատեսման համար հիմք է ընդունվել քննարկման արդյունքները և այդ կապակցությամբ ԾԻԳ-երի ներկայացրած տեղեկատվությունը: Հիմնավորման համաձայն՝ ԾԻԳ-երի կողմից իրականացվող արտաքին ֆինանսավորմամբ նպատակային վարկային ծրագրերի 2017թ. ցուցանիշները ծրագրավորված էին դեռևս 2016թ.՝ հաշվի առնելով ինչպես նախորդող, այնպես էլ տվյալ պահի դրությամբ հաջորդող տարիների հարկաբյուջետային ցուցանիշների դինամիկան, պետական բյուջեի դեֆիցիտի և արտաքին պետական պարտքի սահմանափակումները: Հաշվի առնելով ՀՀ 2017թ. պետբյուջեի եկամուտների հավաքագրման դինամիկան, դրա գծով սպասվող դրական ազդակներն ու զարգացումները, իրականացվող հարկաբյուջետային քաղաքականության խթանող բնույթը, ինչպես նաև ենթակառուցվածքային ծրագրերի գծով ստանձնված պարտավորությունների առկայությունը, տնտեսության տարբեր ոլորտներում իրականացվող նպատակային ծրագրերի ծախսերի (հիմնականում կապիտալ բնույթի) ավելացման համար որոշմամբ արտաքին ֆինանսավորմամբ իրականացվող նպատակային վարկային ծրագրերի 2017թ. ծախսային ցուցանիշներն ավելացվում են 57.11 մլրդ ՀՀ դրամով, այդ թվում՝ 47.28 մլրդ ՀՀ դրամ վարկային միջոցներ և 9.83 մլրդ ՀՀ դրամ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում՝ ընդհանուր ծախսային ցուցանիշին համապատասխան ավելացնելով նաև պետբյուջեի եկամտային ցուցանիշները: Արդյունքում՝ ՀՀ 2017թ. պետբյուջեի դեֆիցիտի ծրագրային մակարդակը մնում է անփոփոխ: Անդրադառնալով հարցին՝ վարչապետը նշել է. «Կարևոր գործ ենք սկսել: Իրականում մենք շատ համարձակ պլան ենք դրել, որ 57,11 միլիարդ դրամով ավելացնում ենք սեփական եկամուտները : Այն որոշումներն ու առաջարկությունները, որոնք ՊԵԿ-ը բերել է ավելացված արժեքի հարկի գերավճարների վերադարձի հետ կապված, թե արտահանող, թե ներքին շուկայում, մեր սեփական եկամուտների վրա լրացուցիչ բեռ է դնում: Այնպես որ ՊԵԿ-ը պատրաստ է, շատ համարձակ գնում ենք առաջ»:
Կառավարությունն ընդունել է համապատասխան որոշում, որով առաջարկվում է լուծարել ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը և դրանով պայմանավորված փոփոխություն կատարել նախկինում ընդունած որոշումներից մեկում: Լուծարվող կենտրոնի որոշ գործառույթներ կիրականացի ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը:

Աղբյուրը՝ gov.am

Վերջին թարմացում 13.04.2017