Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն

Քաղաքացիական ծառայողներն այս բաժնում կարող են տեսնել քաղաքացիական ծառայության ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը, ինչպես նաև մրցույթի անցկացման, ատեստավորման կամ վերապատրաստման բոլոր կարգերը: 

Վերջին թարմացում 25.09.2013