Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն

<<Էկոնոմիկա հանդես>> ՓԲԸ-ն համարվում է առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ: Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Քաղաքացիական օրենսգրքով, <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> ՀՀ օրենքով, ՀՀ այլ օրենքներով ու իրավական ակտերով և կանոնադրությամբ: Ընկերությունը զբաղվում է գրահրատարակչական գործունեությամբ:

Կանոնադրություն

Տնօրեն` Արթուր Մաշինյան 
Հեռախոս (+37410 ) 540-976, 520-179
Հասցե` ք Երևան Արշակունյաց 2ա
էլ. փոստ` info@armef.com  
Էլ. կայք` www.armef.com