Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն

Կանոնադրություն

Գործակալության պետի ժ/պ Վահե Ճուղուրյան
Հեռախոս` (+37411) 800-159
 
Գների ուսումնասիրության բաժին 
Բաժնի պետ՝ Ռուբեն Զալինյան
Հեռախոս` (+37411) 800
էլ. փոստ`ruben.zalinyan@minfin.am    
 
Մեթոդաբանության և վերլուծությունների բաժին
Բաժնի պետ՝ Հայկ Խաչատրյան
Հեռախոս` (+37411) 800
էլ. փոստ`hayk.khachatryan@minfin.am