Հայաստանի Հանրապետության
Ֆինանսների նախարարություն

Կանոնադրություն

Գործակալության պետի ժ/պ Վահե Ճուղուրյան
Հեռախոս` (+37411) 800-159
 
Գների ուսումնասիրության բաժին
Բաժնի պետ՝
Հեռախոս` (+37411) 800
էլ. փոստ`
 
Մեթոդաբանության և վերլուծությունների բաժին
Բաժնի պետ՝
Հեռախոս` (+37411) 800
էլ. փոստ`