ԹԵԺ ԳԻԾ

Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման վարչություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+37411) 800-252
Էլ․փոստ՝ ruzanna.gabrielyan@minfin.am

Վարչության հիմնական խնդիրն է բյուջետային գործընթացի կազմակերպման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախարարությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովումը' իր իրավասությունների շրջանակներում, մասնավորապես'

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական միջնաժամկետ ծախսերի  ծրագրավորման, ինչպես նաև առաջիկա տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի մշակման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպումը և Վարչությանը վերապահված իրավասության շրջանակներում իրականացումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մշակման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպումը և Վարչությանը վերապահված իրավասության շրջանակներում իրականացումը.

3) բյուջետային գործընթացի կազմակերպման և իրագործման հարցերը կանոնակարգող օրենսդրության մշակումն ու կատարելագործումը:

 

 
 
Կապիտալ ծախսերի, ներդրումային, վարկային և  դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսական ծրագրավորման բաժին
Բաժնի պետի պարտականությունները կատարող՝ Սվետլանա Սուքիասյան
Հեռախոս`(+37411) 800-226
էլ. փոստ` svetlana.suqiasyan@minfin.am 
 
 
Բյուջետային գործընթացի համակարգման և ուժային մարմինների ընթացիկ ծրագրերի ֆինանսական ծրագրավորման բաժին
Բաժնի պետի պարտականությունները կատարող` Մարինե Գոչումյան
Հեռախոս` (+37411) 800-240
էլ. փոստ` marine.gochumyan@minfin.am 
 
 
Պետական մարմինների և կազմակերպությունների պահպանման ծրագրերի,
գույքի կառավարման ֆինանսական ծրագրավորման բաժին 
Բաժնի պետի պարտականությունները կատարող` Անահիտ Առաքելյան
Հեռախոս`(+37411) 800-242
էլ. փոստ`  anahit.arakelyan@minfin.am 
 
 
Սոցիալական ընթացիկ ծրագրերի ֆինանսական ծրագրավորման բաժին 
Բաժնի պետ` Ռուզաննա Գաբրիելյան
Հեռախոս`(+37411) 800-252 
 
 
Տնտեսության իրական հատվածի ընթացիկ ծրագրերի ֆինանսական ծրագրավորման բաժին
Բաժնի պետ`Հրայր Եսայան
Հեռախոս`(+37411) 800-238
 
 
Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման մեթոդաբանության բաժին
Բաժնի պետ`
Հեռախոս`(+37411) 
էլ. փոստ`