ԹԵԺ ԳԻԾ
Սոցիալական կարևորագույն նշանակության ապրանքների ներմուծման ուղեցույց
30.03.2016
Սոցիալական կարևորագույն նշանակության ապրանքների ներմուծման ուղեցույց

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՒ Ղ Ե Ր Ձ Ը

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝

  • բա­ցա­ռում է ապրանքային շուկայում կամ տնտեսական գործունեության որևէ այլ ոլորտում ար­հեստական մենաշնորհների կամ գերիշխող դիրքերի ձևավորումն ու գոյությունը.
  • հաստատում է, որ շուկաների աղավաղման ցանկացած փորձ, այդ թվում՝ ապրանքների ներմուծման կամ հետագա շրջանառության սահմանափակման ուղղված ցան­կացած գործողություն (ինչպես պետական մարմինների, այնպես էլ տնտեսավարող ա­ռանձին սուբյեկտների կողմից) հայտնվելու է կառավարության ուշադրության կեն­տրոնում՝ դրանց կանխարգելմանն ու բացառմանն ուղղված անհապաղ գործողու­թյուններ ձեռնարկելու նպատակով.
  • հայտնում է, որ այդ նպատակով ՀՀ կառավարությունում գործում է թեժ գիծ (01056 23 52), և կոչ է անում տնտեսավարող սուբյեկտներին ու քաղաքացիներին՝ շու­կա­ների աղավաղման ցանկացած փորձի (այդ թվում՝ ապ­րանք­ների ներմուծման կամ հետագա շրջանառության սահմանափակման ուղղված  ցան­կացած գործողության) վերաբերյալ տվյալներ ունենալու դեպքում այդ մասին անմիջապես հայտնել նշված թեժ գծով:

Ապրանքների ցանկ