ԹԵԺ ԳԻԾ
24.09.2021
Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագրի վերաբերյալ

Պետության կարիքների համար տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր

ՀՀ ՖՆ ՄԱԾՁԲ-21/26 ծածկագիր