ԹԵԺ ԳԻԾ

Ոչ ֆինանսական ոլորտի մեթոդաբանության բաժին

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+37411) 800-341
Էլ․փոստ՝ lia.avetisyan@minfin.am

Բաժնի հիմնական խնդիրներն են իր իրավասությունների շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախարարությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացումը, խաղային գործի բնագավառը կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մշակումն ու կատարելագործումը, խաղային բնագավառում փողերի լվացման դեմ պայքարի բնագավառը կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մշակումը և կատարելագործումը, փողերի լվացման դեմ պայքարի գործում համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի և այլ մարմինների հետ, միջազգային և Եվրոպական միության անդամ երկրներում խաղային բնագավառում գործող համաձայնագրերին և ասոցիացիաներին անդամակցությանն ուղղված աշխատանքների իրականացումը, լիցենզավորման գործընթացի քաղաքականության մշակման և կատարելագործման աշխատանքների իրականացնումը: