ԹԵԺ ԳԻԾ

Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն

Վարչության նպատակները և խնդիրներն են պետական մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական կարգապահության ապահովման նկատմամբ հսկողությունը: Նշված հսկողությունն արդյունավետ իրականացնելու համար տեսչությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման վերլուծության և բացահայտված ռիսկերի հիման վրա ապահովում է պետական կառավարչական հիմնարկների, պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից տրամադրված միջոցների, ինչպես նաև համայնքների` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից տրամադրված բյուջետային միջոցների նկատմամբ ֆինանսական, այդ թվում ստուգումների միջոցով անհրաժեշտ վերահսկողության կազմակերպումը, իրականացումը և դրանցից բխող համապատասխան առաջարկությունների ներկայացումը, ինչպես նաև նախաքննության մարմինների ու դատարանի որոշումներով համապատասխան վերստուգումների կատարումը:

 

 
Ստուգումների համակարգման բաժին
Բաժնի պետ` 
Հեռախոս՝ (+374 11) 910-
Էլ. փոստ` 
 
 
Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության առաջին բաժին
Բաժնի պետ` Գրիգորյան Նաիրա
Հեռախոս՝ (+374 11) 910-503
Էլ. փոստ` naira_grigoryan@minfin.am 
 
 
Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության երկրորդ բաժին
Բաժնի պետ` Շաքարյան Կարապետ
Հեռախոս՝ (+374 11) 910-504
Էլ. փոստ` karapet.shakaryan@minfin.am 
 
 
Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության երրորդ բաժին
Բաժնի պետ` Էլոյան Դավիթ
Հեռախոս՝ (+374 11) 910-505
Էլ. փոստ` davit.eloyan@minfin.am