ԹԵԺ ԳԻԾ

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ 21.02.2018թ.-ին, ժամը 10:00-ին անցկացվելու է ՀՀ հանրային հատվածի ներքին աուդիտորի որակավորման քննություն: Քննությունն անցկացվելու է ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 4 հասցեում, թեստավորման եղանակով` համակարգչային ծրագրի օգնությամբ:

Մասնակցի մուտքը քննասենյակ թույլատրվում է միայն անձը հաստատող փաստաթղթի ներկայացմամբ: Քննասենյակ մուտքն արգելվում է քննության մեկնարկից 10 րոպե առաջ: