Էլ. փոստ
ԹԵԺ ԳԻԾ
Էլ. փոստ

Ֆիսկալ ռիսկերի կառավարման վարչություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+37411) 800-

Վարչության հիմնական խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախարարությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովումը՝ իր իրավասությունների շրջանակներում, մասնավորապես պետական բյուջեի վրա հնարավոր ազդեցության տեսանկյունից՝

 1. պետական մասնակցությամբ ընկերությունների ֆինանսական վիճակի վատթարացման հավանականության, ինչպես նաև վատթարացումից բխող չնախատեսված լրացուցիչ պետական ծախսերի չափերի գնահատումը առանձնահատուկ (idiosyncratic) և համակարգային (systematic) ռիսկերի տեսանկյունից.
 2. պետություն-մասնավոր գործընկերության (ՊՄԳ) ձևաչափով գործող պայմանագրերից բխող պայմանական պարտավորությունների՝ փաստացի պարտավորությունների վերափոխման հավանականության և ազդեցության չափի գնահատումը առանձնահատուկ (idiosyncratic) և համակարգային (systematic) ռիսկերի տեսանկյունից.
 3. պետության ստանձնած այլ պայմանական պարտավորությունների՝ փաստացի պարտավորությունների վերափոխման հավանականության և ազդեցության չափի գնահատումը առանձնահատուկ (idiosyncratic) և համակարգային (systematic) ռիսկերի տեսանկյունից.
 4. ենթակառուցվաքային ոլորտում և հանրային ծառայությունների կարգավորման տիրույթում գործող, ինչպես նաև բյուջետային վարկեր (ենթավարկեր) և երաշխիքներ ստացող կազմակերպությունների (այսուհետ՝ Կազմակերպություններ) գծով ֆիսկալ ռիսկերի գնահատումը (այդ թվում՝ վարկունակության) և հնարավոր բացասական ազդեցության նվազեցման/զսպման մեխանիզմների մշակումը.
 5. պետության դեմ իրականացվող դատական վարույթներից բխող հնարավոր չնախատեսված լրացուցիչ պետական ծախսերի հավանականության և չափերի գնահատումը.
 6. ֆինանսաբանկային համակարգի գործունեությունից բխող չնախատեսված լրացուցիչ պետական ծախսերի չափերի գնահատումը առանձնահատուկ (idiosyncratic) և համակարգային (systematic) ռիսկերի տեսանկյունից.
 7. բնապահպանական ոչ բարենպաստ իրավիճակների ի հայտ գալու հավանականության, ինչպես նաև դրանից բխող չնախատեսված լրացուցիչ պետական ծախսերի չափերի գնահատումը.
 8. վերը չնշված ոլորտներում պետական բյուջեից չնախատեսված լրացուցիչ ծախս ենթադրող (հավանական) իրավիճակների ի հայտ գալու պայմաններում  լրացուցիչ պետական ծախսերի հավանականության և չափերի գնահատումը.
 9. կենսաթոշակային համակարգի փոփոխությունների արդյունքում ֆիսկալ ազդեցություն ենթադրող իրավիճակների ի հայտ գալու հավանականության և լրացուցիչ ծախսերի չափերի գնահատումը.
 10. ֆիսկալ ռիսկերի գնահատման միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան կարողությունների ստեղծման առաջարկությունների ներկայացումը։

 

 

 • ֆիսկալ ռիսկերի կառավարման վարչության գործառույթները՝ համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2022 թվականի օգոստոսի 22-ի N 291-Լ հրամանի:
 • ֆիսկալ ռիսկերի կառավարման վարչության մասնագիտական գիտելիքների շրջանակը՝ համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2022 թվականի օգոստոսի 22-ի N 995-Ա հրամանի: 

Նորություններ  ➤

Նորության նկար

Հերքում

Ի պատասխան մամուլում շրջանառվող տեղեկատվության առ այն, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը մի ընկերության առանց մրցույթի պատվիրակել է շենքերի մաքրման ծառայություններ, հայտնում ենք...

Նախաձեռնություններ  ➤

Նորության նկար

ՖՆ կին աշխատակիցները մասնակցել են տոնական միամսյակի շրջանակներում կազմակերպված միջոցառմանը

Կանանց միամսյակի շրջանակներում ֆինանսների նախարարությունում կին աշխատակիցների համար կազմակերպվել են հանդիպում-միջոցառումներ, որոնք կրում էին ժամանցային-ճանաչողական բնույթ:

Հայտարարություններ  ➤

Նորության նկար

Հայտարարություն հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման հանձնաժողովի նիստի վերաբերյալ

Սույն թվականի ապրիլի 29-ին ժամը 11:00-13:00 և 15:00-17:00, ապրիլի 30-ին ժամը 11:00-13:00  ՀՀ ֆինանսների նախարարության վարչական շենքի 2-րդ հարկի թիվ 1 դահլիճում (