ԹԵԺ ԳԻԾ
11.10.2021
ՀՀ ՖՆ կարիքների համար հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդների վերաբերյալ

««Հանրային հատվածի ծրագրային բյուջետավորման ներդրման գործընթացում ներգրավված մասնագետների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստում» հեռավար դասընթացի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր:

««ՀՀ պետական պարտքը» տարեկան հաշվետվության տպագրման աշխատանքի» ձեռքբերման նպատակով  հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր:

«ՀՀ պետական պարտքի կառավարման գործընթացի վերաբերյալ հայտարարությունների (հոլովակների), հաղորդումների (հոլովակների) պատրաստման և հեռուստատեսությամբ եթեր հեռարձակման, հայտարարությունների պատրաստման և ռադիոյով եթեր հեռարձակման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով  հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր: