ԹԵԺ ԳԻԾ
14.09.2021
ՀՀ ՖՆ կարիքների համար կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ

ՀՀ ՖՆ ՄԱԾՁԲ-21/27  ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիրը՝ «Ջերմուկ Գրուպ» ՓԲԸ-ի հետ

ՀՀ ՖՆ-ԳՀԾՁԲ-21/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիրը՝ «ՌԻԵԼԹԻ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՔՈՄՓԱՆԻ» ՍՊԸ-ի հետ /շենքերի մաքրման ծառայություններ/