ԹԵԺ ԳԻԾ

Իրավաբանական վարչություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+37411) 800-200
Էլ․փոստ՝ hayk.harutyunyan@minfin.am

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝ 

1) իր իրավասության շրջանակներում նախարարությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման իրավական ապահովումը,

2) օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ հայցային աշխատանքների իրականացումը, դատարանում պետական շահերի պաշտպանությունը,

3) իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը և իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների ներկայացում,

4) նախարարության խնդիրների իրականացման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և դրանց՝ ավելի բարձր իրավարանական ուժ ունեցող իրավական այլ ակտերի դրույթներին համապատասխանության ստուգումը, ինչպես նաև իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական-փորձագիտական եզրակացությունների ներկայացումը:

 

 

Վարչության պետի ժ/պ՝ Հայկ Հարությունյան
Հեռախոս` (+37411)800-200
էլ.փոստ` hayk.harutyunyan@minfin.am


Օրենսդրության բաժին
Բաժնի պետ` Գոհարիկ Հովհաննիսյան
Հեռախոս` (+37411)800-206
էլ.փոստ` goharik.hovhannisyan@minfin.am


Իրավական խորհրդատվության բաժին
Բաժնի պետ  
Հեռախոս` (+37411) 800-
էլ.փոստ`


Պետական շահերի պաշտպանության բաժին
Բաժնի պետ Տաթևիկ Նահապետյան 
Հեռախոս` (+37411) 800-209
էլ.փոստ` tatevik.nahapetyan@minfin.am