ԹԵԺ ԳԻԾ
23.09.2021
Ներկայացուցչական ծառայությունների շրջանակում այցեքարտերի ձեռքբերման պետական գնման պայմանագրի վերաբերյալ

Պետության կարիքների համար ներկայացուցչական ծառայությունների շրջանակում այցեքարտերի ձեռքբերման պետական գնման պայմանագիր

ՀՀ ՖՆ ՄԱԾՁԲ-21/30