ԹԵԺ ԳԻԾ
25.09.2021
Պայմանագիրը մասնակի լուծելու վերաբերյալ համաձայնագիր

01.04.2020թ. կնքված N ՀՀ ՖՆ-ԳՀԾՁԲ -20/11 ծածկագրով պետության կարիքների համար վկայականների տպագրման և առաքման ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը մասնակի լուծելու վերաբերյալ համաձայնագիր