ԹԵԺ ԳԻԾ
24.11.2021
Պայմանագրեր և հրավերներ

Մոնիթորինգային ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիր

ՀՀ պետական պարտքի կառավարման գործընթացի վերաբերյալ հայտարարությունների (հոլովակների), հաղորդումների (հոլովակների) պատրաստման և հեռուստատեսությամբ եթեր հեռարձակման, հայտարարությունների պատրաստման և ռադիոյով եթեր հեռարձակման ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր

Լուսանկարչական և տեսանկարահանման ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիր

Այցեքարտերի ձեռքբերման պայմանագիր

Ավտոմեքենաների լվացման ծառայությունների պայմանագիր , համաձայնագիր

««Գանձապետարանի գործառնական օր» և «Քլիենթ-Թրեժրի» համակարգերի սպասարկման» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր

«էլեկտրոնային աճուրդների կազմակերպման ծրագրային ապահովման մեջ փոփոխություններ կատարելու ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր

Հաշիվ ապրանքագիր

Հաշիվ ապրանքագիր /Բուկինիստ/

Հաշիվ ապրանքագիր /Լիգա-Տեք/

Ավտոմեքենաների պահպանման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր

ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/26 ծածկագրով պայմանագիր