ԹԵԺ ԳԻԾ
Պետական գնումների ընթացակարգերի միջոցով նախատեսվում է գործարկել միջանկյալ մեխանիզմ՝ օժանդակելու տեղական արտադրությանը
01.04.2021
Պետական գնումների ընթացակարգերի միջոցով նախատեսվում է գործարկել միջանկյալ մեխանիզմ՝ օժանդակելու տեղական արտադրությանը

ՀՀ կառավարությունը մարտի 31-ին կայացած նիստում սահմանել է պետական գնումների ընթացակարգերում հակաճգնաժամային միջանկյալ մեխանիզմի կիրառման պայմանները: Սահմանված կարգավորումներով նախատեսվում է հակաճգնաժամային տնտեսական արձագանքման միջոցառումների համատեքստում՝ պետական գնումների ընթացակարգերի միջոցով, գործարկել միջանկյալ մեխանիզմ՝ նպատակ ունենալով ժամանակավոր սուբսիդավորման միջոցով խթանել տեղական արտադրությանը:

«Մեկ միլիոն դրամը գերազանցող և մրցակցային ձևով կնքված բոլոր պայմանագրերի կողմին՝ մատակարարին, շինարարին, ծառայություններ մատուցողին, առաջարկվում է օգտվել պետական բյուջեից սուբսիդիաներ ստանալու մեխանիզմից: Մասնավորապես, եթե այդ կազմակերպությունները իրենց պայմանագրերը կատարելիս աշխատանքների ընթացքում ավելի քան 50 տոկոս կօգտագործեն տեղական ծագման ապրանքներ, պետական բյուջեից կստանան պայմանագրի 1 տոկոսի չափով սուբսիդավորում»,-կառավարության նիստում ներկայացնելով կատարվող փոփոխությունները, ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Կարեն Բրուտյանը:

Այսպես, մեխանիզմի գործարկումն նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ կարգով՝

  • պայմանը կիրառել 2021թ. ընթացքում պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին մրցույթով, գնանշման հարցմամբ կամ էլեկտրոնային աճուրդով կազմակերպվող գնման այն ընթացակարգերի վրա, որոնց շրջանակում կնքվող պայմանագրի գինը գերազանցում է 1 մլն դրամը.
  • պայմանագիրը կատարելու ժամանակ օգտագործվելիք հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և/կամ արտադրական ռեսուրսների (նյութերի) նվազագույն չափը սահմանել առնվազն 50%-ը՝ հանրագումարային ձևով, իսկ փոխհատուցման չափը՝ պայմանագրի գնի 1%-ը.
  • մեխանիզմի կիրառումը նախատեսել որպես մասնակցին ընձեռված հնարավորություն, որից վերջինս կարող է հրաժարվել.
  • փոխհատուցումն իրականացնել պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո, պայմանով, եթե հաստատվում է օգտագործված ռեսուրսների

«Այս փոփոխություններով մենք փորձել ենք մի քանի խնդիր լուծել. մի կողմից նպաստել տնտեսության լիկվիդայնության աճին, մի կողմից՝ մեղմել պետական գնումներին մասնակիցների ծախսերը, իսկ մյուս կողմից՝ աջակցել տեղական արտադրության խթանմանը», -ընդգծել է Կարեն Բրուտյանը: