ԹԵԺ ԳԻԾ
06.10.2021
Տվյալների փոխանցման ծառայությունների ձեռքբերման և մուրհակների ձեռքբերման հրավերների վերաբերյալ

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար տվյալների փոխանցման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման հրավեր:

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար մուրհակների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր: